Art de vivre, France

Art de vivre, France

Mont Saint-michel, France

Mont Saint-michel, France

Lavande, Provence, France

Lavande, Provence, France

La Petite France, Strasbourg, France

La Petite France, Strasbourg, France

Paris, Ville lumière, France

Paris, Ville lumière, France

Φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κινησιοθεραπευτές

Είστε φυσιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, κινησιοθεραπευτής; Είστε κάτοχος ενός ευρωπαϊκού διπλώματος και μιλάτε γαλλικά (επίπεδο Α2); Μπορείτε να εργαστείτε σε νοσηλευτικά ιδρύματα στη Γαλλία με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Γιατί να δουλέψετε στη Γαλλία;
Η Γαλλία προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας σε επαγγελματίες της θεραπευτικής αποκατάστασης ασθενων που επιθυμούν να εργαστούν σε νοσοκομεία , κλινικές, κέντρα λειτουργικής αποκατάστασης και οίκους ευγηρίας.

Ποιος είναι ο μισθός ενός φυσιοθεραπευτή στη Γαλλία;

  • O μισθός ενός αρχαρίου κυμαίνεται από 1.500 € μέχρι 2.000 € / μήνα.

Μπορεί να επωφεληθεί μιας βοήθειας στην εύρεση κατοικίας;

  • Η πλειοψηφία των ιδρυμάτων παρέχει λύση προσωρινής στέγασης μέχρι να εγκατασταθε μόνιμα.

Προτείνουμε συμβόλαιο αορίστου ή ορισμένου χρόνου;

  • Η Euromotion Medical προτείνει συμβόλαια ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Δεν προτείνουμε προσωρινές συμβάσεις εργασίας.

Βοήθεια στην εγκατάσταση:
Σας συνοδεύουμε σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες!

Η Euromotion σας συνοδεύει σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες: Αναγνώριση διπλωμάτων, μετακόμιση, αναζήτηση προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας, εγγραφή των παιδιών στο σχολείο, συμβουλές για την καθημερινή ζωή. Η υπόσχεσή μας: δεν θα αισθανθείτε ποτέ μόνοι σας αυτή τη μεταβατική περίοδο.

Από την έναρξη της συνεργασίας μας, θα σας σταλεί ο οδηγός “Καλωσήρθατε στη Γαλλία”. Αυτός ο πλήρης οδηγός παρουσιάζει λύσεις για κάθε περίσταση στην καθημερινή ζωή. Φυσικά αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε πάντοτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 7 μέρεφωφωκήτιεν εβηρεργα επικοινωνήσετε μαζί μας 7 μέρεδφωκήτιεν εβδοργγα ενενερεε

Παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης:

Μόλις έχετε ενταχθεί επαγγελματικά σε μία χώρα? Για τα το πετύχετε θα σας ζητηθεί να συμμετέχετε κάθε τρίμηνο σε εκδηλώσεις και συπνναντήσειος άυλς Τι καλύτερο από αυτές τις συναντήσεις ώστε να σχηματίσετε όλοι μαζί ένα νέο δίκτυο ? Φυσικά εμείς θα σας καλούμε τακτικά κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων για να σας διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε όπως τα είχατε φανταστεί .

Φυσιοθεραπευτές: πώς να εργαστείτε στη Γαλλία

Φυσιοθεραπευτές: πώς να εργαστείτε στη Γαλλία;

Για να μπορέσετε να εργαστείτε στη Γαλλία, θε πρέπει να έχετε άδεια εξασκήσεως επαγγέλλία, θε πρέπει να έχετε άδεια εξασκήσεως επαγγέλλία
Είστε φυσιοθεραπευτής:
Για να εργαστείτε στη Γαλλία, πρέπει να αιτηθείτε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σπόη διεςηθυνσυ DRJοεοεηθείτε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σπόη διεύηθυργυ DRJοεσοεηθερυε ξεια εξασκήσεως επαγγέλματος ύπότη υιεηηθυργυ DRJοεοτηθείτε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σπόη διεύηθυργυ DRJοεοεηθείργ Για να αποκτήσετε την άδεια, θα πρέπει να περιμένετε 1 με 4 μήνες. Εάν η αρχική εκπαίδευσή σας δεν ισοδυναμεί με την αντίστοιχη γαλλική , η διεύθυνση DRJπππεν ισοδυναμεί με την αντίστοιχη γαλλική, η διεύθυνση DRJπτσι σηρηργσνταιριρηρην αντίστοιχη γαλλική, η διεύθυνση DRJπτισι σηρηργσναταιριρην αντίστοιχη γαλλική, η διεύθυνση DRJπτσι σηρηργσναταιριρην Συνολικά, ο φάκελός σας θα πρέπει να περιλαμβάνει :
1. Έντυπο αιτήσεως άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.
3. Φωτοτυπία των διπλωμάτων σας.
4. Κάθε έγγραφο που αποδεικνύει τη μετέπειτα εκπαίδευσή σας, την εμπειρία και τις ποιει τη μετέπειτα εκπαίδευσή σας , την εμπειρία και τιςττόποιες δεξηρεσασια
5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, το οποίο έχει εκδοθεί μέχρι πριν από ένα χρόνο.

6. Αντίγραφο των βεβαιώσεων των αρχών που έχουν χορηγούν τα παρακάτω:

  • Το επίπεδο της εκπαίδευσης

  • Το αντικείμενο και τις ώρες διδασκαλίας αναλυτικά κάθε έτος (πχ: szczegół szkolenia )

  • Περιεχόμενο και διαρκεια πρακτικών ασκήσεων (αυτές οι πρακτικές ασκήσεις θα πρέπει να καλύπτουχν 5 καλπτουνν 5 κας - staże )

Παρακάτω θα βρείτε τους φακέλους για κάποιες περιοχές της Γαλλίας:

Έχετε οποιαδήποτε απορία για τη συμπλήρωση του φακέλου σας; Επικοινωνήστε μαζί μας! Όλες οι πληροφορίες αποστέλλονται ενδεικτικά.

Αφού αποκτήσετε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, πρέπει στη συνέχεια να θα εγασκήσεως επαγγέλματος, πρέπει στη συνέχεια να θα εγγραφείτε στο ώφτνανανα οεωεια .

Μια ερώτηση; Ανακαλύψτε τις συχνές ερωτήσεις.

Συναντήστε μας!

„Είμαστε μια μικρομεσαία συμβουλευτική επιχείρηση. Η επιθυμία μας είναι να προσφέρτουμε ιςπευτική εεπιχείρηση. Η επιθυμία μας είναι να προσφέρτουμε ιςπερερυεαυαοερηση.

Οι αξίες μας: εμπιστοσύνη, διαφάνεια, καλή θέληση. Ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε για να οργανώσουμε μαζί τα σχέδια σας και να σατ πτοηθήσουε ναεοε! Συναντήστε μας! ! "  

Cédric Desmoulins, Ιδρυτής και Διευθυντής της Euromotion Medical